Yankee Car Club Ystad

De som har för avsikt att avsäga sig från styrelse uppdrag ska göra

detta till valberedningen.

 

Kommittéerna avsäger sig till styrelsen.

 

Läs mer från medlemsmötet 12/11.