Cruising info 2024

Info cruising:

18/5 samling bredvid Bingofältet (mitt över Reningsverket) kl. 13.00-18.00

(infart väg 9 - Svarte hållet).


Publik parkeringen är på COOPs (gamla Netto) parkering. Kommendörsgatan 3.


Cruising 18.00-22.00 (samma runda som 2023 men infart till rundan från Västerleden så slipper vi färjetrafiken)


Cruisingfest på Yankee Car Club, klubbstuga

21.30 - 02,00


YRO börjar spela 22.00